Indiferent de complexitatea proiectului, furnizam cea mai buna calitate.

Suntem o companie ce activează în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei autorizată de ANCPI clasa III și activăm de 10 ani. Avem realizate peste 3000 de lucrări de specialitate pe cadastru sporadic și peste 1500 pe cadastru sistematic. De asemenea activăm în domeniul imobiliar, oferind servicii de intermediere, vânzări de imobile proprii, precum și cumpărari de imobile la prețuri corecte.

Telefoane:

+40 723 291 102
+40 752 174 208
+40 724 568 282

Specializarile noastre

CADASTRU

TOPOGRAFIE SANTIER

CONSULTANTA

TRANZACTII IMOBILIARE

Definiții
Cadastrul este parte componentă a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară ce cuprinde evidența tehnică, economică şi juridică a imobilelor din aceeaşi unitate administrativ-teritorială: comună, oraş sau municipiu.

Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul, precum si din trei parti:

A. Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:
a) numarul de ordine si cel cadastral al imobilului;

b) suprafata imobilului, destinatia, categoriile de folosinta si, dupa caz, constructiile;

c) planul imobilului cu vecinatatile, descrierea imobilului si inventarul de coordonate al amplasamentului, pentru fiecare imobil in parte, constituie anexa la partea I, intocmita conform regulamentului aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.


B. Partea a II-a, referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate, care cuprinde:

a) numele proprietarului;

b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum si mentionarea inscrisului pe care se intemeiaza acest drept;

c) stramutarile proprietatii;

d) servitutile constituite in folosul imobilului;

e) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la proprietate;

f) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face in titlu, in partea I sau a II-a a cartii funciare, cu privire la inscrierile facute.


C. Partea a III-a, referitoare la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini, care va cuprinde:
a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinta, abitatie, servitutile in sarcina fondului aservit, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani;

b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la drepturile reale inscrise in aceasta parte;

c) sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale;
d) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta parte.

Datele din cartea funciara pot fi redate si arhivate si sub forma de inregistrari pe microfilme si pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor. Acestea au aceleasi efecte juridice si forta probatoare echivalenta cu inscrisurile in baza carora au fost redate.

Imobilul se definește ca fiind terenul compus din una sau mai multe parcele, cu sau fară constructii, de pe teritoriul unei unitați administrativ teritoriale, aparținand unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic.

Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea funciară.
Documentația cadastrală este ansamblul înscrisurilor tehnice, juridice şi administrative necesare înregistrării imobilului la cerere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, prin care se constată situația reală din teren.

Documentațiile cadstrale pot fi:
a) documentaie pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
b) documentație pentru actualizarea informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în evidenele de cadastru şi carte funciară;
c) documentație de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidența căruia a fost înregistrat în cartea funciară;
d) documentație întocmită în vederea atribuirii numărului cadastral, fără înscriere în cartea funciară;
e) documentație pentru dezlipire/alipire teren;
f) documentație de prima înregistrare UI;
g) documentație pentru apartamentare;
h) documentație pentru subapartamentare/alipire UI;
i) documentație pentru reapartamentare;
j) documentație în vederea reconstituirii cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase.

Acte necesare:
• Acte de proprietate original sau copii legalizate(contract de vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, ordinul prefectului, certificat de mostenitor, donație, contract de schimb, hotărâre judecătorească, autorizație de construcție, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, etc);
• Ate de idntitate(CI, BI, pașaport, etc);
• Certificat de atestare fiscală, după caz;
• Extras de carte funciară, după caz.

Operațiuni executate în cadrul acestui tip de serviciu:
• Trasare axe construcții
• Trsare limitei de săpătură
• Trasre cota 0 și a altor cote din proiect
• Poziționare armătură și buloane stâlpi
• Poziționare grinzi, stîlpi și verificarea verticalității
• Trasarea limitelor de proprietate și verificare împrejmuirilor conform cadastrului avizat.
Ridicări topografice
• Ridicare topografică PUG(Plan Urbanistic General)
• Ridicare topografică PUZ(Plan Urbanistic Zonal)
• Ridicare topografică PUD(Plan Urbanistic de Detaliu)
• Ridicare topografică DTAC(Documentație Tehnică pentrru Autorizarea Lucrărilor de Construire)
• Planuri de situație pentru proiectare și studii de fesabilitate
• Planuri de situație pentru proiectare reabilitare rețele utilități
• Calculul volumelor

Consultanță în vederea stabilirii tipurilor de documentații cadastrale necesare pentru obținerea rezultatului dorit.
Consultanță în vederea tranzacționării imobilelor în deplină siguranță și obținerea rezultatului dorit.
Consultanța este gratuită.

Vanzarea imobilelor proprii;
Cumpărare de imobile la prețuri corecte;
Intermedierea imobilelor pe bază de comision.

Despre noi

Daca vrei sa vezi cine suntem, acceseaza linkul de mai jos.

Despre noi

Intra in contact cu noi!

Poti lua legatura cu noi prin email, telefon sau ne poti vizita la adresa furnizata in pagina noastra de contact.

Contact

Avem 10 ani de experienta

Lucrari de specialitate pe cadastru sporadic
Lucrari de specialitate pe cadastru sistematic
TOPOENERG.RO